Hiện tượng khai thác Sz Dz trong chart

Khóa học Supply Demand Zone

Giải thích Rõ và Sâu về cách Market vận hành